Ingevuld door:  (Ouder/Verzorger/Voogd)

  Graag wil ik meedoen met onderstaande zeillessen van WRV Het Twiske.:
  13 juni
  20 juni
  27 juni


  Ik betaal € 45,- voor 3 lessen of € 20,- per losse les.
  Dit bedrag mag worden overgemaakt naar IBAN: NL20 INGB 0004 8648 89 t.n.v. R. van Wijk onder vermelding van de naam van de deelnemer

  Deelnemen aan een zeilopleiding bij WRV Het Twiske is voor eigen risico
  WRV Het Twiske kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel lichamelijk letsel of
  verlies of beschadiging van eigendommen. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt
  in Google Docs. Dit betekent dat de persoonsgegevens vallen onder de verschillende data
  (beschermings)wetten van de Verenigde Staten van Amerika.

  Let op: vanwege de corona richtlijnen hebben wij maar een beperkt aantal plekken per dag beschikbaar.
  VOL = VOL helaas.

  Mocht u betalen en de cursus blijkt toch vol te zijn dan nemen wij contact met u op voor alternatieven en krijgt u vanzelfsprekend uw inschrijfgeld retour.

  VOOR AKKOORD EN GELEZEN Akkoord