Ingevuld door:  (Ouder/Verzorger/Voogd)

  Graag wil ik meedoen met de zeillessen van WRV Het Twiske op Zaterdag 22, 29 juni en 6 juli 2024


  Ik betaal € 75,- voor 3 lessen.
  Dit bedrag mag worden overgemaakt naar IBAN: NL20 INGB 0004 8648 89 t.n.v. R. van Wijk onder vermelding van de naam van de deelnemer

  Deelnemen aan een zeilopleiding bij WRV Het Twiske is voor eigen risico
  WRV Het Twiske kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel lichamelijk letsel of
  verlies of beschadiging van eigendommen. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt
  in Google Docs. Dit betekent dat de persoonsgegevens vallen onder de verschillende data
  (beschermings)wetten van de Verenigde Staten van Amerika.

  Mocht u betalen en de cursus blijkt toch vol te zijn dan nemen wij contact met u op voor alternatieven en krijgt u vanzelfsprekend uw inschrijfgeld retour.

  VOOR AKKOORD EN GELEZEN Akkoord